Prva strana

Aktuelno

Medijska koalicija (NUNS, UNS, NDNV, ANEM,LOKAL PRES) poziva sve zainteresovane srednjoškolce i studente između 16 i 25 godina da se prijave

Svi koji žele da učestvuju treba da snime video ne duži od 90 sekundi na temu medijske pismenosti. Učesnici treba da predstave svoje viđenje medija, na koji način mediji izveštaju, kako se krše novinarska pravila, način na koji mediji spinuju* javnost ili da putem video snimka da prenesu poruku primaocima informacija na koji način bi trebalo da posmatraju medije.

Reč naroda

Izdavač: NIPD "Reč naroda" AD Požarevac
V.d. direktora: Dragan Milenković
Glavni i odgovorni urednik: Svetlana Evkovski
Adresa: Takovska 5, 12000 Požarevac
Telefoni: direktor 012/532-309, faks 012/225-295, marketing 012/221-580, redakcija 012/226-165
E-mail: recnaroda@yahoo.com
WEB site: http://www.recnaroda.co.rs

© 2003 - 2014 Local Press. All rights reserved