Prva strana

Poslovno udruženje Asocijacije nezavisnih lokalnih medija “Lokal pres” raspisuje konkurs

„Ako je ikome istina na srcu...“

za

NAGRAĐIVANJE NAJBOLJIH TEMA ZA PISANJE/PRODUKCIJU MEDIJSKIH SADRŽAJA IZ LOKALNIH SREDINA

 

Cilj konkursa: Podstaći i ohrabriti lokalne novinare angažovane u lokalnim medijima članicama PU „Lokal pres“ da otvoreno i bez cenzure progovore o temama koje su usled političkih pritisaka na lokalu ostale na marginama informisanja građana.

Reč naroda

Izdavač: NIPD "Reč naroda" AD Požarevac
V.d. direktora: Dragan Milenković
Glavni i odgovorni urednik: Svetlana Evkovski
Adresa: Takovska 5, 12000 Požarevac
Telefoni: direktor 012/532-309, faks 012/225-295, marketing 012/221-580, redakcija 012/226-165
E-mail: recnaroda@yahoo.com
WEB site: http://www.recnaroda.co.rs

© 2003 - 2014 Local Press. All rights reserved